Mūsu galerija

Kontaktinfo

Investoriem

 Daudzi investori nekustamo īpašumu nozari redz kā pievilcīgu iespēju gūt labus ienākumus. Viens no izaicinājumiem ir kvalitāte, kompetence, pieredze un spēja īstenot. Cita starpā tieši šie četri elementi padara daudzus Scandi SIA projektus pievilcīgus investoriem. Mēs labi pārzinām procesus, kas ir jāapzinās lai  veidotu veiksmīgu sadarbību ar investoriem. Mēs zinām, kas nepieciešams, lai projektus realizētu gan privāto klientu, gan investoru labā, kas padara iespējamu sadrbību ilgstošā periodā.

 Mūsu uzsvars ir skatam uz nākotni.

Lai gūtu panākumus, mums jābūt vērstiem uz nākotni. Mums ir jāuzdrošinās domāt pilnīgi jaunus risinājumus, meklēt jaunas nekustamā īpašuma iespējas – un justies brīvi skatīties pa labi, kad citi skatās pa kreisi.

  • Kā mēs varam šeit kaut ko sasniegt – un ko mēs varam tur darīt, lai šis projekts būtu labāks?
  • Vai šis projekts var veicināt mūsu klientu izaugsmi un labklājību? 
  • Vai mēs varam šeit uzņemties nākotnes arhitektūras, enerģijas risinājumus un energoefektivitātes risinājumus?
  • Kā mēs varam padarīt mūsu projektus vēl vairāk videi draudzīgus? 

Šie ir jautājumi uz kuriem mēs liekam ļoti lielu uzmanību, domājam un pārbaudām jaunas tehnoloģijas.